FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फिक्कल गाउँपालिकाको आ.व. २०८०।८१ को दररेट ८०/८१ 07/25/2023 - 16:43 PDF icon CCF_000289.pdf
फिक्कल गाउँपालिकाको आ.व.२०८०।८० को नीति तथा कार्यक्रम ८०/८१ 07/25/2023 - 17:39 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम फाइनल अपलोड कपी.pdf
फिक्कल गाउँपालिकाको उर्जा योजना (EMP) ८०/८१ 07/25/2023 - 17:47 PDF icon energy plan.pdf
फिक्कल गाउँपालिकाको पर्यटन योजना ८०/८१ 07/25/2023 - 18:02 PDF icon phikkal tourism final report combined.pdf
फिक्कल गाउँपालिकाको संचालन तथा व्यवस्थापनको प्रभावकारीता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन ८०/८१ 07/25/2023 - 18:06 PDF icon फिक्कल गाउँपालिका प्रतिवेदन २०७९ ११ ०६.pdf
आ.व. २०७९।८० को वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ८०/८१ 08/21/2023 - 15:24 PDF icon CCF_000298.pdf
फिक्कल गाउँपालिकाको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०८० ८०/८१ 08/30/2023 - 12:44 PDF icon CCF_000306.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer)को कार्यशर्त विवरण तथा पाठ्यक्रम ८०/८१ 09/24/2023 - 11:19 PDF icon (Paper I) General Subject.pdf, PDF icon (Paper II) Technical Subject.pdf, PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत कार्य विवरण.pdf
फिल्ड सहायकको जिम्मेवारी,सेवा शर्त, मापदण्ड र कार्यविवरण ८०/८१ 09/24/2023 - 11:22 PDF icon फिल्ड सहायक कार्य विवरण.pdf
स्थानीय पाठ्यक्रम "फिक्कलको सेरोफेरो" ७९-८० 06/02/2022 - 17:35 PDF icon curriculam book design.pdf

Pages