FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय पाठ्यक्रम "फिक्कलको सेरोफेरो" ७९-८० 06/02/2022 - 17:35 PDF icon curriculam book design.pdf
गाउँपालिकाको महत्वपूर्ण जिपिएस लोकेशनहरु ७९-८० 03/26/2023 - 16:05 PDF icon GPs.pdf
रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम ७९-८० 07/13/2022 - 16:32 PDF icon रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम.pdf
वार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन २०७८ ७९-८० 03/27/2023 - 14:39 PDF icon वार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन २०७८.pdf
प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति मापदण्ड, २०७८ ७९-८० 07/13/2022 - 16:41 PDF icon मापदण्ड, २०७८.pdf
सूचनाको हकसम्बन्धि आ.व. २०६९।८० को तेश्रो त्रैमासिक स्वस्फुर्त प्रकाशन ७९-८० 04/21/2023 - 11:44 PDF icon CCF_000111.pdf
आ.व. २०७९।८० को स्थानीय दररेट ७९-८० 07/19/2022 - 17:22 PDF icon दररेट.pdf
स्वत:स्फुर्त प्रकाशित सूचना । ७९-८० 08/08/2022 - 13:13 PDF icon CCF_000067.pdf
प्रधानाध्यापकहरुको सम्पर्क विवरण ७९-८० 09/02/2022 - 15:27 PDF icon School Head Teachers.pdf
प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रम ७९-८० 09/07/2022 - 13:07 PDF icon प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रम.pdf

Pages