FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

फिक्कल गाउँपालिकाो आ.व. २०८०।८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 08/27/2023 - 12:21 PDF icon ८०।८१ योजना किताब.pdf

आ.व. २०७९।८० को वार्षिक बजेट

७९-८० 07/20/2022 - 11:14 PDF icon बजेट २०७९-८०.pdf

आ.व. २०७९।८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 07/18/2022 - 07:38 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को आय व्ययको विवरण

७७/७८ 07/04/2021 - 15:40 PDF icon budget.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को लागि स्वीकृत योजनाहरु

७७/७८ 07/16/2020 - 16:58 PDF icon final budget.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को लागि स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/11/2020 - 18:27 PDF icon आ.व. २०७७।०७८ नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 11/24/2019 - 10:52 PDF icon बजेट निति तथा कार्यक्रम.pdf

फिक्कल गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा योजना

७५/७६ 08/01/2018 - 16:05 PDF icon योजना तथा कार्यक्रम.pdf

फिक्कल गाउपलिकाको आ. व. २०७५/०७६ का नीतिगत निर्णयहरु

७५/७६ 08/01/2018 - 09:32 PDF icon नीतिगत निर्णयहरु.pdf

फिक्कल गाउपालिकाको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

७४/७५ 03/04/2018 - 11:39 PDF icon phikkal.pdf