FAQs Complain Problems

संगठनात्मक स्वरुप

फिक्कल गाउँपालिका सिन्धुली, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको संगठनात्मक संरचना