FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकिकरण दस्तावेज ८०/८१ 07/25/2023 - 17:55 PDF icon दिगो विकास लक्ष्य.pdf
फिक्कल गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना (CD Plan) ७९-८० 01/09/2023 - 07:57 PDF icon CD Plan Phikkal.pdf
आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/31/2023 - 13:40 PDF icon आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
फिक्कल गाउँपालिका यूवा स्वरोजगार कोष कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७८ ७९-८० 06/01/2023 - 16:23 PDF icon फिक्कल गाउँपालिका यूवा स्वरोजगार कोष कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७८.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GESI) रणनीति, २०७९ ७९-८० 09/07/2022 - 14:36 PDF icon लैससास (GESI) रणनीति, २०७९.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि , २०७९ ७९-८० 06/01/2023 - 16:24 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि , २०७९_page.pdf
फिक्कल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 09/21/2022 - 16:23 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९ ७९-८० 06/01/2023 - 16:10 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९.pdf
खेलकुद विकास समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९ ७९-८० 09/23/2022 - 15:45 PDF icon खेलकुद विकास समिति
साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७९-८० 06/01/2023 - 15:47 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९.pdf

Pages