FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८० भाद्र २९ गते बसेको चौथो गउँकार्यपालिका द्रोस्रो बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

८०/८१ 09/22/2023 - 09:07 PDF icon प्रस्ताव तथा निर्णयहरु:

मिति २०८० भाद्र २९ गते बसेको तेस्रो गउँकार्यपालिका पहिलो बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

८०/८१ 09/22/2023 - 09:05 PDF icon 2080-05-29 0.pdf

मिति २०८० भाद्र १० गते बसेको दोस्रो गउँकार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

८०/८१ 09/22/2023 - 08:59 PDF icon 2080-05-10.pdf

मिति २०८० श्रावण १५ गते बसेको पहिलो गउँकार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

८०/८१ 09/22/2023 - 08:58 PDF icon 2080-04-15.pdf

मिति २०८० असार २१ गते बसेको गउँकार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

७९-८० 09/22/2023 - 08:56 PDF icon 2080-03-21.pdf

मिति २०८० असार १७ गते बसेको गउँकार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

७९-८० 09/22/2023 - 08:55 PDF icon 2080-03-17.pdf

मिति २०८० असार ११ गते बसेको गउँकार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

७९-८० 09/22/2023 - 08:54 PDF icon 2080-03-11 1.pdf

मिति २०८० असार ११ गते बसेको गउँकार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

७९-८० 09/22/2023 - 08:53 PDF icon 2080-03-11 0.pdf

मिति २०८० जेष्ठ २६ गते बसेको गउँकार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

७९-८० 09/22/2023 - 08:48 PDF icon 2080-02-26.pdf

२०७९ जेठ २३ गतेका निर्णयहरु

७९-८० 06/07/2022 - 11:54 PDF icon जेठ २३.pdf

Pages