FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मूल्याङ्कन समिति गठन

७९-८० 03/24/2023 - 07:31

कार्यालयको सूचना अधिकारी तोकिएको ।

७९-८० 03/22/2023 - 06:09

EFT (विद्युतीय भूक्तानी प्रणाली) लागु हुने सम्बन्धमा ।

७९-८० 03/22/2023 - 06:08

खरिद इकाइ गठन सम्बन्धमा ।

७९-८० 03/22/2023 - 06:06

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रयोगको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७९-८० 03/20/2023 - 15:32

वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीको सूचना अधिकारी तोकिएको

७९-८० 03/20/2023 - 15:08

गाउँपालिकाको अंग्रेजी नाम सच्याईदिने सम्बन्धमा ।

७९-८० 03/16/2023 - 21:16

अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा ।

७९-८० 03/16/2023 - 21:07

बेरुजु रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धमा ।

७९-८० 03/01/2023 - 07:31

पुन: नापजाँच गरी चेनेजवाईज विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७९-८० 01/10/2023 - 12:16 PDF icon चेनेज खुलाई पेश गर्ने.pdf

Pages