FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 03/24/2023 - 13:17

Invitation for Electronic Bids for the procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges

७९-८० 03/24/2023 - 11:27 PDF icon 222 (2).pdf

तारजाली खरिद सम्बन्धमा शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।।

७९-८० 03/23/2023 - 15:40 PDF icon sss.pdf

कोल्ड स्टोर निर्माण र महादेवडाँडा मन्दिर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 02/01/2023 - 19:13

उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाईदिने सम्बन्धमा ।

७९-८० 01/27/2023 - 18:31 PDF icon उपभोक्ता समिति.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 12/19/2022 - 07:59 PDF icon suchana.pdf

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 12/18/2022 - 16:40

आन्तरिक आय (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवम् रोडा संकलन) तर्फको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी ७ दिने सूचना

७९-८० 12/05/2022 - 14:17

Invitation for Bids

७९-८० 10/25/2022 - 11:24 PDF icon ilovepdf_merged.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।।

७९-८० 10/22/2022 - 17:22

Pages