FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

७७/७८ 03/03/2021 - 17:09

आशयको सूचना ।

७७/७८ 01/13/2021 - 14:09

Invitation for Electronic Bid

७७/७८ 01/13/2021 - 13:56

आवधिक योजना र मध्यकालिन खर्च संरचनाको Bid Document

७७/७८ 12/28/2020 - 14:27 PDF icon Bids.pdf

Invitation for electronic bid

७७/७८ 11/27/2020 - 14:52

Invitation for Electronic bids for procurement of fabrication Package for steel parts of Trail Bridge

७७/७८ 11/11/2020 - 13:02 PDF icon बोल पत्र सुचना.pdf

फिक्कल गाउँपालिकाको आ.व. २०७६।०७७ मा कट्टा गरिएको अग्रिम आयकरको विवरण

७७/७८ 09/12/2020 - 16:15 PDF icon Tas report.pdf

फिक्कल गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को दररेट

७७/७८ 09/10/2020 - 11:52 PDF icon २०७७।०७८ फिक्कल गाउँपालिकास्तरिय निर्माण समाग्री तथा दैनिक ज्याला दररेट.pdf

सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 06/24/2020 - 12:35

Invitation for Bid for extension of Optical Fiber and internet COnnection

७६/७७ 06/24/2020 - 12:31

Pages