FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Electronic bids for procurement of fabrication Package for steel parts of Trail Bridge

७७/७८ 11/11/2020 - 13:02 PDF icon बोल पत्र सुचना.pdf

फिक्कल गाउँपालिकाको आ.व. २०७६।०७७ मा कट्टा गरिएको अग्रिम आयकरको विवरण

७७/७८ 09/12/2020 - 16:15 PDF icon Tas report.pdf

फिक्कल गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को दररेट

७७/७८ 09/10/2020 - 11:52 PDF icon २०७७।०७८ फिक्कल गाउँपालिकास्तरिय निर्माण समाग्री तथा दैनिक ज्याला दररेट.pdf

सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 06/24/2020 - 12:35

Invitation for Bid for extension of Optical Fiber and internet COnnection

७६/७७ 06/24/2020 - 12:31

खाद्धान्न आपुर्तिको लागि दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन गरिएको सूचना ।।

७६/७७ 04/27/2020 - 12:47

खाद्धान्न वितरणको लागि परेका प्रस्तावहरु रद्द गरिएको सूचना ।।।

७६/७७ 04/27/2020 - 12:46

फिक्कल गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा खाद्धान्न सप्लाई गर्न ईच्छुक व्यवसायीले मिति २०७७।०१।११ गतेसम्ममा प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना ।

७६/७७ 04/22/2020 - 13:41

फिक्कल गाउँपालिकाबाट बिभिन्न मितिमा आह्वान गरिएका बोलपत्रमा संशोधन सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 04/19/2020 - 14:25 PDF icon BID ADDENDUM DOCUMENT.pdf, PDF icon Bid_Addenda_Others_FRM_Sindhuli_Works_NCB_02_076-077.pdf, PDF icon Bid_Addenda_Others_FRM_Sindhuli_Works_NCB_03_076-77.pdf, PDF icon Bid_Addenda_Others_FRM_Sindhuli_Works_NCB_04_076-77.pdf, PDF icon Bid_Addenda_Others_FRM_Sindhuli_Works_NCB_05_076-77.pdf, PDF icon Bid_Addenda_Others_FRM_Sindhuli_Works_NCB_06_076-77.pdf

बोलपत्रमा संशोधन सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/09/2020 - 13:20 PDF icon BID ADDENDUM DOCUMENT.pdf, PDF icon Bid_Addenda_Others_FRM_Sindhuli_Works_NCB_02_076-077.pdf, PDF icon Bid_Addenda_Others_FRM_Sindhuli_Works_NCB_03_076-77.pdf

Pages