FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हानको सूचना संशोधन सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 09/18/2022 - 15:29

खरिद इकाइ गठन सम्बन्धमा ।

७९-८० 08/29/2022 - 12:27

आन्तरिक आय तर्फको  बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना - दोस्रो पटक

७९-८० 08/27/2022 - 21:04 PDF icon patrik1a.pdf

Invitation of Electronic bids from eligible bidders for the construction of contracts mentioned below.

७९-८० 08/21/2022 - 10:23 PDF icon bid notice.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 08/19/2022 - 20:57

आन्तरिक आय संकलन तथा निकासी कर सन्बन्धी कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७९-८० 07/29/2022 - 13:16 PDF icon CCF_000057.pdf

बोलपत्रमा संशोधन गरिएको बारे ।

७९-८० 09/10/2021 - 14:12 PDF icon संशोधन.pdf

Invitation For Bid

७९-८० 09/02/2021 - 12:42

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा विक्रीको लागि ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 07/25/2021 - 10:26

बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

७७/७८ 03/03/2021 - 17:09

Pages