FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer)को कार्यशर्त विवरण तथा पाठ्यक्रम ८०/८१ 09/24/2023 - 11:19 PDF icon (Paper I) General Subject.pdf, PDF icon (Paper II) Technical Subject.pdf, PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत कार्य विवरण.pdf
आ.व. ०७९/०८० को बार्षिक वजेट समीक्षा ८०/८१ 09/24/2023 - 11:22 PDF icon बार्षिक वजेट समीक्षा ०७९-०८०.pdf
LISA सम्पर्क व्यक्ति को विवरण ८०/८१ 12/05/2023 - 08:49
स्वत: प्रकाशन सूचना (२०८० कार्तिकदेखि २०८० पौष मसान्तसम्म) ८०/८१ 01/30/2024 - 14:57 PDF icon स्वत प्रकाशन सूचना (२०८० कार्तिकदेखि २०८० पौष मसान्तसम्म).pdf
स्वत: प्रकाशन सूचना (२०८० कार्तिकदेखि २०८० पौष मसान्तसम्म) ८०/८१ 01/30/2024 - 14:57 PDF icon स्वत प्रकाशन सूचना (२०८० कार्तिकदेखि २०८० पौष मसान्तसम्म).pdf
स्थानीय पाठ्यक्रम "फिक्कलको सेरोफेरो" ७९-८० 06/02/2022 - 17:35 PDF icon curriculam book design.pdf
गाउँपालिकाको महत्वपूर्ण जिपिएस लोकेशनहरु ७९-८० 03/26/2023 - 16:05 PDF icon GPs.pdf
रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम ७९-८० 07/13/2022 - 16:32 PDF icon रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम.pdf
वार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन २०७८ ७९-८० 03/27/2023 - 14:39 PDF icon वार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन २०७८.pdf
प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति मापदण्ड, २०७८ ७९-८० 07/13/2022 - 16:41 PDF icon मापदण्ड, २०७८.pdf

Pages