FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हकसम्बन्धि आ.व. २०६९।८० को तेश्रो त्रैमासिक स्वस्फुर्त प्रकाशन ७९-८० 04/21/2023 - 11:44 PDF icon CCF_000111.pdf
आ.व. २०७९।८० को स्थानीय दररेट ७९-८० 07/19/2022 - 17:22 PDF icon दररेट.pdf
स्वत:स्फुर्त प्रकाशित सूचना । ७९-८० 08/08/2022 - 13:13 PDF icon CCF_000067.pdf
प्रधानाध्यापकहरुको सम्पर्क विवरण ७९-८० 09/02/2022 - 15:27 PDF icon School Head Teachers.pdf
प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रम ७९-८० 09/07/2022 - 13:07 PDF icon प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रम.pdf
युवा उद्यमशिलता विकास ऋण कार्यक्रमको कार्यक्षेत्रगत मापदण्ड ७९-८० 10/11/2022 - 12:45 PDF icon कार्यक्षेत्रगत मापदण्ड.pdf
फिक्कल गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका प्र.अ. हरूको सम्पर्क विवरण ७९-८० 11/03/2022 - 15:15 PDF icon headsir.pdf.pdf, PDF icon Head teachers.pdf
सम्पर्क व्यक्ति (Focal Person) को विवरण ७९-८० 11/30/2022 - 12:21 PDF icon Focal Persons.pdf
वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा योजना किताब ७९-८० 12/17/2022 - 13:45 PDF icon योजना किताब, फिक्कल
सुचिकृत बेरोजगारको वडागत प्राथमिकताक्रम र नामावली विवरण ७९-८० 01/31/2023 - 10:59 PDF icon सूचिकृत वेरोजगार वडा नं १.pdf, PDF icon सूचिकृत वेरोजगार वडा नं २.pdf, PDF icon सूचिकृत वेरोजगार वडा नं ३.pdf, PDF icon सूचिकृत वेरोजगार वडा नं ४.pdf, PDF icon सूचिकृत वेरोजगार वडा नं ५.pdf, PDF icon सूचिकृत वेरोजगार वडा नं ६.pdf

Pages