FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ४, खाङसाङ

फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ४ को संक्षिप्त जानकारी

क्षेत्रफल ः २३ वर्ग कि.मी.

जनसंख्याः ३२०६ (गाउँपालिकाको पाश्वचित्र बमोजिम)

वडा कार्यालयः फिक्कल गाउँपालिका -०४, खाङसाङ

विद्यालय संख्याः ९ 

स्वास्थ्य चौकी ः १

गाउँघर क्लिनिक ः २

घरधुरी संख्याः ७८१ 

साक्षरता ः ७३ प्रतिशत

Population: 
3206
Ward Contact Number: 
9851199830