FAQs Complain Problems

सूचना अधिकारी तोकिएको ।

प्रस्तुत विषयमा तपाईंलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४(क) बमोजिम यस गाउँपालिकाको सूचना अधिकारी तोकिएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुहुनेछ भन्‍ने कुराको अपेक्षा गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: