FAQs Complain Problems

लेखापरीक्षणका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

फिक्कल गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र तथा बाल सिकाइ केन्द्रको आ.व. २०७८/७९ को लेखापरीक्षणका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
 

आर्थिक वर्ष: