FAQs Complain Problems

भूक्तानी शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि ६ वटै वडामा भूक्तानी शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।।

.

श्री ६ वटै वडा कार्यालय,

उल्लेखित सूचना वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी सम्पूर्ण वडा वासीलाई जानकारी गराउनुहुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: