FAQs Complain Problems

फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. २, पोखरी

फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. २ को संक्षिप्त जानकारी

क्षेत्रफल ः २७ वर्ग कि.मी.

जनसंख्याः ३०४०  (गाउँपालिकाको पाश्वचित्र बमोजिम)

वडा कार्यालयः फिक्कल गाउँपालिका -०२, सुम्नामपोखरी

विद्यालय संख्याः  १०

स्वास्थ्य चौकी ः १

गाउँघर क्लिनिक ः १

घरधुरी संख्याः ५२१ 

साक्षरता ः ७५ प्रतिशत

Population: 
3040
Ward Contact Number: 
9844183422