FAQs Complain Problems

फिक्कल गाउँपालिका अन्तर्गत संचालित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्धालयहरुलाई आ.व. २०७५।०७६ मा पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु पेस गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।।।।।।

आर्थिक वर्ष: