FAQs Complain Problems

फिक्कल गाउँपालिकाको आ.व. ०७५।०७६ को स्वीकृत बजेट कार्यक्रम र प्रथम चौमासिक सम्मको प्रगतिको समिक्षा तथा गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई मिति २०७५ मंसिर २८ गते यस फिक्कल गाउँ कार्यपालिकाको क

आर्थिक वर्ष: