FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाईदिने सम्बन्धमा ।

श्री वडा कार्यालय,

वडा नं. २, ३, ४ र ५,

फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुली ।

विषय : उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाईदिने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा बागमती प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुलीमाढी सिन्धुलीको च.नं. ३७०, मिति २०७९।१०।१२ गतेको यसैसाथ संलग्न पत्रबाट विस्तृत व्यहोरा अवगत गर्नुभई उक्त योजनाहरुको लाभान्वित खण्ड भित्रबाट पर्नेगरी उपभोक्ता समिति गठन गरी सोको जानकारी १० दिनभित्र यस कार्यालयमा सिफारिस साथ पठाईदिनुहुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: