FAQs Complain Problems

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

आन्तरिक आय (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवम् रोडा संकलन) तर्फको  बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

आर्थिक वर्ष: